Bí quyết sinh con trai con gái theo ý muốn

Muốn có con trai hay con gái. Cách ứng dụng rất đơn giản, căn cứ vào tuổi chẵn hay tuổi lẻ của cả 2 vợ chồng và chọn tháng lẻ hay tháng chẵn để mà 8S thì sẽ có con trai hay con gái theo ý muốn.
ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC SAU
Tính theo tuổi âm lịch và tháng để canh có con cũng là tháng âm lịch
Nếu tuổi chồng năm nay là 30 hay 32, tức là tuổi chẵn, vợ cũng tuổi chẵn là 26 hay 28 , muốn có con trai thì chọn tháng lẻ tức là tháng 1 hay 3, 5, 7,9,11 (2 chẵn 1 lẻ)

• Nếu tuổi chồng là 31 (lẻ), vợ là 29 (lẻ), muốn có con trai thì cũng chọn tháng 1 hay 3, … (cả 3 cùng lẻ)
• Nếu chồng tuổi chẵn là 30, 32, … vợ tuổi lẻ là 25, 27, … thì 8S vào các tháng 1, 3, 5, 7, .. (lẻ) è 2 lẻ 1 chẵn sẽ sinh con gái.

• Nếu chồng 30, vợ 28, ăn ở vào tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12 (3 chẵn) sẽ sinh con gái

Chúc các bạn áp dụng thành công!