Chia sẻ 3 tình huống dạy trẻ từ 2-4 tuổi: Trẻ hay khóc, hay ăn vạ, hay lấy đồ của bạn phải làm sao?

Tình huống 1: Trẻ khóc nằng nặc ăn vạ Mẹ “Gà Kon Thích Ngủ” hỏi: “Em có bé trai chuẩn bị học lớp 4 tuổi.…

Xem tiếp Chia sẻ 3 tình huống dạy trẻ từ 2-4 tuổi: Trẻ hay khóc, hay ăn vạ, hay lấy đồ của bạn phải làm sao?